โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  • กรอกเลข ปชช.13หลัก  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางอัมพวัลย์ บุปผาวัลย์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวสุณิสา บุญประดิษฐ์

  • นางสาวลักขณาวรรณ วอทอง

  • นายประมวน สุขเจริญ

  • นางจรูญศรี ไชยอาษาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,806
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370171 อีเมล์: nonjannongsika229@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลักขณาวรรณ วอทอง โทรศัพท์: 0880439598 อีเมล์: lakanawanbung@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]