โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 • ติดต่อ
 • 089-427-8117

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิทยา นาโสก
 • แนะนำบุคลากร

 • นายธนกร ผาสุข

 • นางวัชรี ภาระการ

 • นางจิตรสิริ กันยาพันธ์

 • นางสาวพรรณนิภา หวังสวัสดิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,895
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 090-181-0303 อีเมล์: tch.school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเสาวลักษณ์ แสนสุข โทรศัพท์: 0616194089 อีเมล์: soawaluk25@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]