โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สังวาลย์ แสนแสง
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สังวาลย์ แสนแสง
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สังวาลย์ แสนแสง
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สังวาลย์ แสนแสง
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สังวาลย์ แสนแสง
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สังวาลย์ แสนแสง
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สังวาลย์ แสนแสง
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สังวาลย์ แสนแสง

นายสนองชัย แสนสีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเบญจ์โนนดู่

นายกฤตวิทย์ สุขพอดี
นายจีระพงษ์ รูปอ้วน
นางวารุณี โสมรักษ์
นางสาวสมพรชัย บุญธนาธิรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,671
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0611592639 อีเมล์: jumbenben@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมพรชัย บุญธนาธิรัตน์ โทรศัพท์: 0877782090 อีเมล์: jumbenben@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]