คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
08-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
07-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
06-การขอเทียบโอนผลการเรียน
05-การขอลาออก
04-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
03-การขอย้ายออกนักเรียน
02-การขอย้ายเข้าเรียน
01-การรับนักเรียน

นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นากระแซงศึกษา

นางทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ์
นางสีดา พิลา
นางสาวพัชราภรณ์ สายทากุล
นางรุจิณี พลภักดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,711
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนากระแซงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045865456 อีเมล์: nakrasangsuksa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชราภรณ์ สายทากุล โทรศัพท์: 045865456 อีเมล์: nakrasangsuksa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]