โรงเรียนนาจะหลวย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29


รายงานผลการเรียน (ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา)


นายสุรชัย พันโสรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นาจะหลวย
นายวินิจ บุญลือ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาจะหลวย
นายจำลอง ทุ่นทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาจะหลวย
นางนิธิวดี วรเดช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาจะหลวย

นางจันทร์เพ็ญ นิสา
นายปัญญา สัมพะวงศ์

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045-379122 อีเมล์: nachaluay@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอกชัย โด่งวิริยะกุล โทรศัพท์: 0880411512 อีเมล์: zakara_naoki@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ