โรงเรียนนาจะหลวยนายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นาจะหลวย
นางวารินทร์รัตน์ ภารสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาจะหลวย
นายคฤหัส บุญเย็น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาจะหลวย
นายพรชัย ภูทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาจะหลวย

นายสรายุทธ์ นนทะดี
นางวิไลลักษณ์ ภวังวัฒน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

27
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาจะหลวย โทรศัพท์: 045-379122 อีเมล์: nachaluay@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอกชัย โด่งวิริยะกุล โทรศัพท์: 0880411512 อีเมล์: zakara_naoki@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ