โรงเรียนนาจะหลวยนายสุรชัย พันโสรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นาจะหลวย
นางนิธิวดี วรเดช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาจะหลวย
นางวารินทร์รัตน์ ภารสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาจะหลวย
นายจำลอง ทุ่นทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาจะหลวย

นางสาวแจ่มละมัย โจระสา
นายสุรัตน์ เย็นเสมอ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาจะหลวย โทรศัพท์: 045-379122 อีเมล์: nachaluay@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอกชัย โด่งวิริยะกุล โทรศัพท์: 0880411512 อีเมล์: zakara_naoki@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ