โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
นายวิเชียร แสงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กุดข้าวปุ้นวิทยา
นายศักดิ์ชัย นวลฉวี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กุดข้าวปุ้นวิทยา

นายอัศวิน สิถิระบุตร
นายพิทักษ์ วรสาร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

49
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา โทรศัพท์: 045-484016 อีเมล์: kudkhaopun@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รสสุคนธ์ อาจวิชัย โทรศัพท์: 0885942799 อีเมล์: tikkyo@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ