นายถนอม บรรลุศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สำโรงวิทยาคาร
นายจารึก วันคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สำโรงวิทยาคาร

นางดลยา ทาระศรี
นางสาวศุจิรัตน์ ทีฆะทิพย์สกุล
นางนิชาภัทร จันทิมา
นางรุ่งรัตน์ ธุสาวัน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,601
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045-854426 อีเมล์: somrongwit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จีรวรรณ คำประเสริฐ โทรศัพท์: 0823765275 อีเมล์: kroojeerawan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]