นายประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนมดแดงวิทยาคม
นางสาวบุญหลาย หมื่นท้าว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนมดแดงวิทยาคม

นางบังอร เรืองฤทธิ์
นายบุญธรรม จันทา
นายอมร ปลื้มหอม
นางสาววรณัน ดาเหลา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,779
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 0-4530-8005 อีเมล์: Donmoddang@Donmoddaeng.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ธีระชัย เสนาะวาที โทรศัพท์: 0823696967 อีเมล์: trc219@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]