ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ห้องเรียนสีเขียว
E-CLASS ROOM


นายสุวรรณ เทียบสี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลยโสธร
นางสุกาญฎา แก้วบุปผา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลยโสธร
นายนิวัฒน์ คำทวี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลยโสธร
นายศุภชัย ขาวพา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลยโสธร

นางเบญญาภา บึงเจริญ
นายบรรลุ วงษ์โสภา
นางจินตนา เรืองบุตร
นางพนารัตน์ เสงี่ยมวิบูล

อนุบาลยโสธร
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรฯ
แบบสำรวจข้อมูลเพื่อศึกษาต่อ
เติมเลขที่นักเรียนอนุบาลยโสธร
www.anubanyasothon.ac.th

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,860
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลยโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โทรศัพท์: 0-4597-9899 อีเมล์: anbyst1 @obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: บรรลุ วงษ์โสภา โทรศัพท์: 0819666875 อีเมล์: wsp.banlu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]