ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ห้องเรียนสีเขียว
E-CLASS ROOM


นายสุวรรณ เทียบสี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลยโสธร
นางสุกาญฎา แก้วบุปผา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลยโสธร
นายนิวัฒน์ คำทวี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลยโสธร
นายศุภชัย ขาวพา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลยโสธร

นายอดิศักดิ์ โคตรนิยา
นายถาวร สุกใส
นายนพดล พลเยี่ยม
นางเอมอร ทัศนภักดิ์

อนุบาลยโสธร

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

..................................................

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2561

ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่

เลขประจำตัวนักเรียน 2561

รายชื่อผู้จัดทำข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้จัดทำข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

แบบสำรวจการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

....................................................

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC

ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA)

แบบสอบถามการศึกษาเพื่อปวงชน

ผลการกรอกแบบสอบถามการศึกษาเพื่อปวงชน

กรอกข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)2561

O-NETเข้าระบบคลิกที่นี่

....................................................

โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน

....................................................

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา


สำรวจการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรฯ
www.anubanyasothon.ac.th

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9,780
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลยโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โทรศัพท์: 0-4597-9899 อีเมล์: anbyst1 @obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายบรรลุ วงษ์โสภา โทรศัพท์: 0819666875 อีเมล์: palmpongpog@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]