• ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางวารี คำธนนันทิกุล
  • แนะนำบุคลากร

  • นายเจตพล พลไธสง

  • นายนุกูล ญาติสมัคร

  • นางสาวอังสุมา นามโคตม์

  • นายสุวิทย์ ทวีภัทยกูลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,686
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โทรศัพท์: 044-870307 อีเมล์: oil3915@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อังสุมา นามโคตม์ โทรศัพท์: 0973363638 อีเมล์: oil3915@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]