โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายขันทอง เด่นพันธ์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางจิราพร ภาระหันต์

  • นายบริบูรณ์ ปัญญา

  • นางสาวเจษฎาพร หนูหล้า

  • นางสาวจุติพร ปุราชะธัมมังสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,787
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โทรศัพท์: 044-872049 044 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รุ่งนภา ช่างทอง โทรศัพท์: 0933573802 อีเมล์: ekapol.pim@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]