โรงเรียนชีลองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชีลองวิทยา

นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์
นางอุทัยสิริ ศรีสวัสดิ์
นางพรประภา เพียกขุนทด
นางสาวสุมาลี สิทธิวงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

855
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชีลองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โทรศัพท์: 044835814 อีเมล์: cheelongwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรเก่ง กลิ่นไธสงค์ โทรศัพท์: 0878197155 อีเมล์: korakeng@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]