โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

นายประยูร มังกร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางอำพันธ์วิทยาคม

นายประกาศิต ประวันนา
นางกิตติยา พบชัยภูมิ
นายเหมราช หาญเวช
นายสิปปกร สรณ์คูณแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,123
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โทรศัพท์: 044-810564 อีเมล์: bang_amphan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กฤตยพงศ์ อิ่มวิเศษ โทรศัพท์: 0883788689 อีเมล์: krittayapong@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]