โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

นายสุทัศน์ ตนทา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่ามะไฟหวานวิทยาคม

นางสาวจิตรลดา พรแก้ว
นางพิศมัย โชคสวัสดิ์
นางนุช สงคราม
นายวันชัย บุตรดีเหมือน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

981
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โทรศัพท์: 044132504 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางนุช สงคราม โทรศัพท์: 0897129293 อีเมล์: krunuch2523@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]