โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกษมา เกตุวิเศษกูล

 • นายสุวิทย์ จูมจะนะ

 • นางสาวนุสบา โพธิ์ศรี

 • นางสาวมะลิวัลย์ ชำนาญสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,813
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โทรศัพท์: 044-056583 อีเมล์: Jiengthong @ school.bed
เว็บมาสเตอร์:: นางโชติกา เมืองงาม โทรศัพท์: 0881229973 อีเมล์: ladda999@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]