ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียน
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออกของนักเรียน
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน

นายนริศ เชื้ออ่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลอำนาจเจริญ
นายจักรกริช พรมเสน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลอำนาจเจริญ
นางศรีสุดา พุทธรักษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลอำนาจเจริญ
นายเอกภพ โพธาทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลอำนาจเจริญ

นางพิสมัย อิสระ
นาย์Nathaniel Dacigdig
นางสาวอภิรดี ภาระวงศ์
นายบุญเถิง มลีรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,260
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045989749 อีเมล์: sch_amnat716@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: พชรธร หนันอ้าย โทรศัพท์: 0813600882 อีเมล์: pacharatornnanai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]