ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผัน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้านักเรียน
การรับนักเรียน

นายสมัคร พันสี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านน้ำปลีก

นางสาววิไล สิงห์แก้ว
นางผ่องพันธ์ เตาเงิน
นางจงรักษ์ ศรีเดช
นางอัมพรพรรณ ทะไกรราช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,073
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 0828642269 อีเมล์: amnat0048@amnat-ed.go.th,ma726@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป.อำนาจเจริญ โทรศัพท์: 094-2808578 อีเมล์: amnat0048@amnat-ed.go.th,ma726@obec.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]