ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผัน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้านักเรียน
การรับนักเรียน

นายสมัคร พันสี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านน้ำปลีก

นายสมัคร พันสี
นางไพรกุล มาระแสง
นางสาววิไล สิงห์แก้ว
นายสำเร็จ เถาว์โท

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,545
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 0828642269 อีเมล์: amnat0048@amnat-ed.go.th,ma726@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางวิมล เวฬุวนารักษ์ โทรศัพท์: 0823805948 อีเมล์: wimol2506@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]