โรงเรียนบ้านไก่คำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
5. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
4. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3. การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายรณรงค์ โหมดม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไก่คำ

นางเตือนใจ กมลรัตน์
นางประนอม วรรณพัฒ
นางสาวสมปอง คุณธรรม
นายรณรงค์ โหมดม่วง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,116
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไก่คำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045452726 อีเมล์: amnat0008@amnat-ed.go.th,kaikhamsc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางผ่องเพ็ญ กีกอง โทรศัพท์: 0876403492 อีเมล์: nangraiykk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]