ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คำนำ
คู่มือประชาชน8
คู่มือประชาชน7
คู่มือประชาชน7
คู่มือประชาชน6
คู่มือประชาชน5
คู่มือประชาชน4
คู่มือประชาชน3
คู่มือประชาชน2
คู่มือประชาชน1

นายประยูร ลัทธิรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ่อบุโปโล

นางมัลฑลิกา นีระพันธ์
นางธีรนันท์ เผ่าผาง
นางสุมาลี สิมเสมอ
นายสุจิตร์ ค่ำคูณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,788
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ่อบุโปโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045520077 อีเมล์: amnat0009@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอุทัย นันทจักร์ โทรศัพท์: 045511203 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]