ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียนฯ
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายสิทธิพงษ์ วรรณพัฒ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสามัคคีพัฒนา

นายอานุภาพ เหล่าภา
นายยุทธพงษ์ ต้นแก้ว
นางทิพย์สุดา สุนันทิพย์
นายสิทธิพงษ์ วรรณพัฒ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,899
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: อีเมล์: amnat0007@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ภูมิพัฒน์ วงษ์ศา โทรศัพท์: 0617848909 อีเมล์: armyaaabn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]