ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลักนางอัสนีย์ อุปนิสากร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกศรีหนองคลอง

นางสุวัชรา รักษาอารีย์
นางสาวจิราภรณ์ สังกะเพศ
นางสาวเดือนเพ็ญ จำปานาค
นางสาวพิมพ์อรัญ สาระรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,396
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-523526 อีเมล์: amnat0006@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วิชญา แนวจำปา โทรศัพท์: 0850246800 อีเมล์: wich-chaya@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]