นายสัมพันธ์ มูลสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มิ่งมงคล

นางกัลยารัตน์ มาสุข
นางสุภาลักษณ์ ธุมาลา
นางพรพิตร์ ชมภูจันทร์
นายธวัช จามพัฒน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

915
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมิ่งมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-520114 อีเมล์: amnat0059@amnat-ed.go.t
เว็บมาสเตอร์:: กมลแข สังข์สาลี โทรศัพท์: 0857805804 อีเมล์: black111973@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]