โรงเรียนนาผือโคกกอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม.pdf

นายเถลิง โทบุดดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นาผือโคกกอก

นายโชคชัย ทัศบุตร
นายประสิทธิ์ พระสุรักษ์
นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า
นางวันนิภา พงษ์พันธ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

988
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาผือโคกกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: - อีเมล์: choksadseed@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โชคชัย ทัศบุตร โทรศัพท์: 0801534534 อีเมล์: choksadseed@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]