โรงเรียนนาผือโคกกอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม.pdf

นายเถลิง โทบุดดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นาผือโคกกอก

นางนงเยาว์ แก้วโพนงาม
นางรัชดา อุทโท
นางสุภาพร พรมวงศ์
นางนวลจันทร์ พัฒนสาร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,350
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาผือโคกกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: - อีเมล์: choksadseed@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โชคชัย ทัศบุตร โทรศัพท์: 0801534534 อีเมล์: choksadseed@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]