นายกฤษณพงศ์ สายวรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังแคน

นายกฤษณพงศ์ สายวรณ์
นางสาวพิมพกานต์ อุปจันทร์
นางนวลปรางค์ บุดดาวงศ์
นายสุรพงษ์ ระหงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

979
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังแคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 086-2449202 อีเมล์: amnat0002@amnat-ed.go.th,wangkan2555@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปรีมวาริชกรณ์ ดาโรจน์ โทรศัพท์: 086-2457675 อีเมล์: wangkan2555@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]