โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

นายสมพงษ์ สุรารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง

นางมินตรา สาริบุตร
นางชรัญญา ศรีวะกุล
นางเสถียร สะดีวงศ์
นางเพ็ญศรี ไชยสัตย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

963
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 072564436 อีเมล์: amnat0028@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: มินตรา สาริบุตร โทรศัพท์: 0872564436 อีเมล์: mintra1801@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]