โรงเรียนบ้านหนองเรือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนฯ
การขอย้ายเข้าเรียนฯ
การขอลาออกฯ
การขอย้ายออกนักเรียนฯ
การขอผ่อนผันฯ
การขอใบแทนทางเอกสารฯ
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอใช้อาคารสถานที่ฯ
บันทึก

นายสมพรพนม ลาภรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองเรือ

นายสมพรพนม ลาภรัตน์
นางวิชชุนี โสดาภักดิ์
นายจำลอง มาจันแดง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

914
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045540233 อีเมล์: amnat0042@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายจำลอง มาจันแดง โทรศัพท์: 0807359442 อีเมล์: jumlongma@thaimail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]