โรงเรียนบ้านภูเขาขาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านภูเขาขาม
7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านภูเขาขาม
6. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านภูเขาขาม
5. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านภูเขาขาม
4. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านภูเขาขาม
3. การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านภูเขาขาม
2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านภูเขาขาม
1. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านภูเขาขาม

นายประจวบ ไชยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านภูเขาขาม

นายสมพร สมเจตนา
นางอัจฉริยา ดวงโสภา
นางสาวรุจิรา สิงหาสาร
นายสุรกิต ก้อมสา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,293
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านภูเขาขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: - อีเมล์: amnat0013@amnat-ed.go.th,ma753@obec.go.th หรือ banphukaokham@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุภัทธราวดี ภิญโญ โทรศัพท์: 0895857862 อีเมล์: pinyo017@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]