โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
6. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
5. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
4. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้าานหนองเม็ก
3. การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
1. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองเม็ก

ว่าที่ร้อยโททวี อุนาภาค
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองเม็ก

นางสุชานันท์ ภิญโญ
นางจินตนา อุนาภาค
นายคำรณ จันทร์แจ้ง
ว่าที่ร้อยโททวี อุนาภาค

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,580
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 0812656491 อีเมล์: amnat0015@amnat-ed.go.th,turakarnnongmek@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุชานันท์ ภิญโญ โทรศัพท์: 0895857862 อีเมล์: pinyo.017@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]