นายวิเชียร เกื้อทาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สร้างนกทาดอนหวาย

นายทิพากร รัตนศรี
นางสุพิชฌาย์ จัยวัฒน์
นายณัฐวัชร สุวะนาม
นางวนิดา กาทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

910
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-450626 อีเมล์: amnat0071@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสุพิชฌาย์ จัยวัฒน์ โทรศัพท์: 0819674037 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]