โรงเรียนพัฒนาสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ตารางเรียน
ผลการเรียน
เว็บไซต์ครูและบุคลากร

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. พัฒนาสามัคคี
คู่มือสำหรับประชาชน การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. พัฒนาสามัคคี
คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. พัฒนาสามัคคี
คู่มือสำหรับประชาชน การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.พัฒนาสามัคคี
คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.พัฒนาสามัคคี
คู่มือสำหรับประชาชน การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.พัฒนาสามัคคี
คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.พัฒนาสามัคคี
คู่มือสำหรับประชาชน การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.พัฒนาสามัคคี
ประกาศ พสค คู่มือประชาชน

นายสะอาด ศรีวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พัฒนาสามัคคี

นางยอแสง ปรัสพันธ์
นางวดี สมบัติรุ่งวณิช
นายวิชิตชัย ใจว่อง
นายพัฒนสิทธิ์ เจริญบุญ

ประวัติผู้บริหาร

นายสะอาด ศรีวรรณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,031
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพัฒนาสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-544040 อีเมล์: amnat0076@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวิชิตชัย ใจว่อง โทรศัพท์: 0888292909 อีเมล์: ta.mis.ubu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]