คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
ุคู่มือประชาชนตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก ของทางราชการ พ.ศ. 2558

นายวิทธวัตร เถาว์สอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองบัวสงยาง

นางอุราพร พันธ์บุตร
นายวิเชียร ทองแรง
นายสุพล บุญกัณฑ์
นางนพรรณธรณ์ ขันธวิชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

949
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-520085 อีเมล์: amnat0085@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางเกษแก้ว เสาร์แก้ว โทรศัพท์: 0980963120 อีเมล์: katkaew@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]