โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


นายกิตติศักดิ์ ทองทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองนาเทิงโนนผึ้ง

นางสาววิชรินี หลวงเทพ
นางพิชญาภา เรืองศรี
นายกิตติศักดิ์ ทองทวี
นายนพวิทย์ รักพงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,083
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: - อีเมล์: amnat0021@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: เสวียงศักดิ์ อนุภักดิ์ โทรศัพท์: 0810660566 อีเมล์: amnat_019@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]