ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน การขิเทียบโอนผลการเรียนของนักรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารนาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
บันทึกข้อความ/ประกาศ/หนังสือรับส่ง

นายจารึก พละไกร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกก่ง

นายศิริสรณ์ พลราชม
นายสิทธิชัย เพียรผล
นางสาวรัชฎาภร ไชยหล่อ
นายจันทกรานต์ บุญโสม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,027
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกก่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-555204 อีเมล์: amnat0092@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ศิริสรณ์ พลราชม โทรศัพท์: 0913451453 อีเมล์: sirisorn.p@amnat-ed.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]