นายวทัญญู ลุสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโสกกระแต้

นางนงคราญ แสนโสภา
นายวิมล สวาศรี
นายวทัญญู ลุสมบัติ
นายอรุน คนเพียร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

964
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-989769 อีเมล์: amnat0098@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางกัญรดา เวฬุวนารักษ์ โทรศัพท์: 045-520079 อีเมล์: sokkatae_school@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]