ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
หนังสือเวียน
การขอย้ายออก
การขอย้ายเข้า
การผ่อนผันนักเรียนเข้าเรียน
การเทียบโอน
การขอลาออก
การขอใบแทน
ขอใช้อาคารสถานที่
การรับนักเรียน

นายจิรศักดิ์ ยุติรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนชาด

นายจิรศักดิ์ ยุติรักษ์
นายวิทยา พงษ์เสือ
นางวาสนา สาโท
นางสุพัฒตรา วงศ์เสนา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,397
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนชาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-520031 อีเมล์: amnat0145@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: จิรศักดิ์ ยุติรักษ์ โทรศัพท์: 0908190039 อีเมล์: amnat0145@amnat-ed.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]