โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

นายเศรษฐพงศ์ รักพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหินเกิ้ง

นางสาวเกษ จิตตะวงษ์
นางสาวภรรชรินทร์ โล่ห์คำ
นายธีระ วิลัยรัตน์
นางนริสรา บาระมี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,007
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-540646 อีเมล์: amnat0115@amnat-ed.go.th,hinkerng@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บ้านหินเกิ้ง สพป.อำนาจเจริญ โทรศัพท์: อีเมล์: amnat0115@amnat-ed.go.th,hinkerng@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]