โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8-การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6-การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
5-การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
4-การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3-การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2-การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
1-การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายณรงค์ชัย เอราวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไม้กลอนดอนหวาย

นายพิชัย พูลเพิ่ม
นางมาลัยทอง กุมภิโร
นายณรงค์ชัย เอราวรรณ
นางเพ็ญพัฒน์ พลเทพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,333
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-520113 อีเมล์: amnat0163@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: เพ็ญพัฒน์ พลเทพ โทรศัพท์: 0872619696 อีเมล์: Phenpat.p@amnat-ed.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]