ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือการรับนักเรียน
คู่มือการขอลาออกของนักเรียนฯ
คู่มือการขอย้ายเข้าของนักเรียนฯ
คู่มือการขอย้ายเข้าเรียนของนักเรียนฯ
คู่มือการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังเกณฑ์ฯ
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
คูู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน
คู่มือการขอใช้สถานที่ของโรงเรียน

นายวีระชัย ไกยรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนายูง

นายวีระศักดิ์ พลที
นางสายทอง เจริญบุญ
นายพัชรพงศ์ มีชัย
นายวีระชัย ไกยรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,750
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนายูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 45520042 อีเมล์: amnat0169@amnat-ed.go.th ,nayung2555@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ธนารักษ์ สนธิหา โทรศัพท์: 0872558224 อีเมล์: Thanarak23@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]