คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือรับนักเรียน
คู่มือนักเรียนขอลาออก
คู่มือนักเรียนขอย้ายออก
คู่มือนักเรียนขอย้ายเข้า
คู่มมือการขอเทียบโอนการเรียน
คู่มือการขอผ่อนผัน
คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่
คู่มือการขอออกใบแทน
บันทึกข้อความคุ่มือ

นายสมสมัคร วุฒิเจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบก

นางกาญจนา พิกุล
นางประกอบ บุปผาดา
นางอุทัย ศีลาสาร
นายสมสมัคร วุฒิเจริญกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

931
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-461506 อีเมล์: amnat0182@amnat-ed.go.th ,banbokschool@yahoo.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางประกอบ บุปผาดา โทรศัพท์: 0837947144 อีเมล์: sn105@obec.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]