โรงเรียนบ้านนาสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่
คู่มือการขอออกใบแทน
คู่มือนักเรียนขอย้ายออก
คู่มือนักเรียนขอย้ายเข้า
คูมือการรับนักเรียน

นายบุญส่ง เศรษฐสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาสะอาด

นายบุญส่ง เศรษฐสิงห์
นางลำใย ไวยพันธ์
นางไพรัตน์ พุทธิวงศ์
นางยุพา ทวีบุญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,539
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 45520045 อีเมล์: amnat0185@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางลำใย ไวยพันธ์ โทรศัพท์: 0857793434 อีเมล์: -
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]