โรงเรียนบ้านโป่งหิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียน
การขอลาออกของนักเรียน
การขอย้ายออก
การขอย้ายเข้าเรียน
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อน
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอใช้อาคารสถานที่

นายกฤตมนูญ ศรีโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโป่งหิน

นางสุรจิต โมทอง
นายสมชาย ระหงษ์
นายอนุวัฒน์ ชมัฒพงษ์
นางมาลินี ศรีวงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,764
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโป่งหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-450558 อีเมล์: amnat0176@amnat-ed.go.th ,ponghin@windowslive.com
เว็บมาสเตอร์:: สมชาย ระหงษ์ โทรศัพท์: 0804705742 อีเมล์: somchai.r@amnat-ed.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]