โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออกของนักเรียน
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อน
การขอย้ายออก
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียนของโรงเรียน

นายฉลาด พระสุมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโนสวนโคก

นายสำเริง บุญธิมา
นางนราทิพย์ เพ้านู
นายเรืองเดช ค่าแพง
นางประทุมวรรณ สายโสภา





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,095
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 0817186124 อีเมล์: amnat0177@amnat-ed.go.th ,Chalat.p@hotmaul.com
เว็บมาสเตอร์:: บ้านหนองโนสวนโคก สพป.อำนาจเจริญ โทรศัพท์: 0630096195 อีเมล์: amnat0177@amnat-ed.go.th ,Chalat.p@hotmaul.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]