โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออกของนักเรียน
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อน
การขอย้ายออก
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียนของโรงเรียน

นายทองเลียน โสเสมอ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโนสวนโคก

นายเรืองเดช ค่าแพง
นางสาววนิดา วงพิจิตร
นายสำเริง บุญธิมา
นายทองเลียน โสเสมอ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,608
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 0818769766 อีเมล์: amnat0177@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: บ้านหนองโนสวนโคก สพป.อำนาจเจริญ โทรศัพท์: 0630096195 อีเมล์: amnat0177@amnat-ed.go.th ,Chalat.p@hotmaul.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]