โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


นางสาวจันทร์เพ็ญ อรพล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง

นางศิริวรรณ ไชยเสริฐ
นางชื่นสุมล เหล่าหนองจันทร์
นางสาวจันทร์เพ็ญ อรพล
นางสาววัชราภรณ์ ภูมิแสง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

939
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045520116 อีเมล์: amnat0191@amnat-ed.go.th ,sn114@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: chuensumol Laonongchan โทรศัพท์: 0815471041 อีเมล์: kwuan1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]