ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอน
การขอลาออกของนักเรียน
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายเรืองทอง ไชยมาตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านชาด

นายเรืองทอง ไชยมาตร
นางสาวศิริพร สุขไสย
นางสาวศันสนีย์ โสภะบุญ
นายนายธนันชัย โคตรสีหา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,606
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านชาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-520026 อีเมล์: amnat0204@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ปิยะนุช สาระคุณ โทรศัพท์: 0815499636 อีเมล์: piyanuch267@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]