ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอน
การขอลาออกของนักเรียน
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายเรืองทอง ไชยมาตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านชาด

นางสาวศันสนีย์ โสภะบุญ
นางสาวศิริพร สุขไสย
นายเรืองทอง ไชยมาตร
นายธนันชัย โคตรสีหา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,852
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านชาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-520026 อีเมล์: amnat0204@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: เพียรมณี จำปาโท โทรศัพท์: 0862643941 อีเมล์: pianmanee1.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]