โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือ การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด
คู่มือ การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
คู่มือ การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
คู่มือ การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
คู่มือ การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
คู่มือ การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
คู่มือ การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด
คู่มือ การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

นางวิจิตรา พัฒนราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดู่พัฒนา

นางศิริพร สิงห์ชู
นางวิจิตรา พัฒนราช
นางศุภลักษณ์ คลังทอง
นายทองจันทร์ จันทวรรณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,695
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: อีเมล์: amnat0200@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: บ้านดู่พัฒนา สพป.อำนาจเจริญ โทรศัพท์: 0867957941 อีเมล์: amnat0200@amnat-ed.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]