ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นางสาวสุจิตราภรณ์ สายสุด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

นางแพงศรี ศรีบุตร
นางชนกพร กุลแก้ว
นางปฤษฎาพร สวัสดิ์พันธ์
นางเยาวลักษณ์ ศรีบุตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,562
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-520083 อีเมล์: amnat0223@amnat-ed.go.th /nakooschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปฤษฎาพร สวัสดิ์พันธ์ โทรศัพท์: 0611369543 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]