คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอลาออก
การขอย้ายออก
การขอย้ายเข้า
การขอผ่อนผัน
การขอใบแทน
การขอเทียบโอน
การขอใช้อาคาร
การรับนักเรียน

นายปรีชา ชวนชม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนแคน

นางสาวกาญจนา บุญรักษา
นางดวงใจ อินทร์หา
นางสาวทิพวัลย์ ไลยรัตน์
นางซ่อนกลิ่น บุตรวัง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

922
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนแคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-469535 อีเมล์: amnat0224@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: กาญจนา เศษขุนทด โทรศัพท์: 0862633884 อีเมล์: amnat.036@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]