ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอลาออก
การขอย้ายออก
การขอย้ายเข้า
การขอผ่อนผัน
การขอใบแทน
การขอเทียบโอน
การขอใช้อาคาร
การรับนักเรียน

นายปรีชา ชวนชม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนแคน

นางสาวกาญจนา บุญรักษา
นายสุทธิศักดิ์ บุตรวัง
นางสาวทิพวัลย์ ไลยรัตน์
นายหนูเจียม มูลเพ็ญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,384
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนแคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-469535 อีเมล์: amnat0224@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: กาญจนา เศษขุนทด โทรศัพท์: 0862633884 อีเมล์: amnat.036@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]