ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคาร
การขอเทียบโอน
การขอใบแทน
การขอลาออก
การขอผ่อนผัน
การขอย้ายออก
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายไพศาล ทองเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแสง

นางสาวชุลีรัตน ธนูชัย
นายสุกรี ลุนสิน
นางพิศมัย ธนูชัย
นายทวีศักดิ์ พาโท

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,413
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: อีเมล์: amnat0219@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: กาญจนา เศษขุนทด โทรศัพท์: 0637593377 อีเมล์: amnat.036@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]