คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคาร
การขอเทียบโอน
การขอใบแทน
การขอลาออก
การขอผ่อนผัน
การขอย้ายออก
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายไพศาล ทองเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแสง

นายสุกรี ลุนสิน
นางพิศมัย ธนูชัย
นายทวีศักดิ์ พาโท
นายไพศาล ทองเกตุ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

902
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: อีเมล์: amnat0219@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: กาญจนา เศษขุนทด โทรศัพท์: 0880845997 อีเมล์: amnat.036@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]