โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

นายพรทวีวัฒน์ รัตนะโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนผักหวาน

นายสุนทร พลหาญ
นายพรทวีวัฒน์ รัตนะโสภา
นางจินตนา รัตนโสภา
นายนิวัฒน์ ทากุ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

901
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 0819557478 อีเมล์: amnat0207@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ศุภฤกษ์ ฤกษ์ใหญ่ โทรศัพท์: 0872155954 อีเมล์: ็็Ha_nong05@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]