เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


นายนริศ เชื้ออ่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)
นางขนิษฐา ทองแลง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)

นางโยพิณ ศรีบรูณ์
นางปราณี อมรสิน
นางสนธยา มั่นแสง
นางวิมลรัตน์ โฉมรักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,066
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-272335 อีเมล์: amnat0248@amnat-ed.go.th,chpd.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีระชัย ปานุเวช โทรศัพท์: 0804654591 อีเมล์: waxkakhond@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]